KOLEGIUM REDAKCYJNE

Kolegium redakcyjne:

Hieronim Woźniak – redaktor naczelny

Redaktorzy

Barbara Fryś Dzikowska -sekretarz redakcji
Kazimierz Moskal – redaktor
Jan Łuczak – redaktor
Kazimierz Semik – redaktor
Antoni Urbaniec – redaktor
Danuta Kaczor – redaktor Krzysztof Staszkiewicz – redaktor
Agnieszka Loranc – redaktor techniczny

Teresa Harmacka – akwizytor reklam

Wydawca

Drukarnia Akcydensowa Karol Gąsior
ul. Świętokrzyska 50 a
Konto bankowe wydawcy
73 1060 0076 0000 3200 0042 5415