KONTAKT

Tel/fax do redakcji: 033 861 20 54
e-mail drukarnia@tenit.com.pl
strona internetowa: www.nsik.com.pl

e-mail red. nacz.  hieronim.woniak@gmail.com