Przedszkole nr 2 im. Magdaleny Zawady w Jeleśni laureatem konkursu Żywiec, Zywiec, zywiecczyzna, gory, beskidy, Nad Sołą i Koszarawą - dwutygodnik społeczno kulturalny
 
Nad Sołą i Koszarawą

34-300 Żywiec
ul. Świętokrzyska 50 A
nr 10/305 - 15 maja 2011

Przedszkole nr 2 im. Magdaleny Zawady w Jeleśni laureatem konkursu

 Fundacja Nasza Ziemia oraz Żywiec Zdrój w terminie 22 II - 15 III 2011 roku ogłosiły kolejną edycję ogólnopolskiego Konkursu Gran­towego pod hasłem „Po stronie natury”. Partnerem merytorycz­nym konkursu jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Ka­towicach. Kolejna edycja konkursu będzie realizowana w 2011 roku, który został ogłoszony „Międzynarodowym Rokiem Lasów”. Celem konkursu jest: szerzenie wiedzy o ochronie przyrody, kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej społeczeństwa, promocja idei ochrony przyrody i poszanowania środowiska naturalnego, inicjo­wanie działań w zakresie zachowania bioróżnorodności.
Konkurs jest skierowany do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, publicznych i niepublicznych, a także instytucji zajmujących się edukacją ekologiczną z terenu całej Polski.
Projekt autorstwa Przedszkola Nr 2 w Jeleśni „Podarujmy Ziemi drzewa” został wysoko oceniony przez jury, znalazł się w gronie 15 laureatów - nagrodzony grantem w wysoko­ści 14600 PLN.
Przedszkole zostało laureatem konkursu grantowego już po raz trzeci.
Dzięki realizacji projektu przedszkolaki wezmą udział w akcji sadze­nia lasów, posadzą drzewa i krzewy w ogrodzie przedszkolnym oraz w przydomowych ogrodach. Wezmą udział w wycieczce do Leśnego Grodu w Milówce. Zakupione zostaną nowe urządzenia na plac zabaw w ogrodzie przedszkolnym. Wzbogacona zostanie baza przedszkola o nowe materiały do szeroko ojętych działań ekologicznych.
Podczas realizacji projektu propagowane będą idee ekologiczne wśród placówek światowych oraz w środowisku lokalnym. Przed­szkolaki zyskają szeroką wiedzę na temat sposobów przeciwdziałania degradacji środowiska.
Realizacja działań zawartych w projekcie pozwoli na kształtowanie właściwej świadomości ekologicznej u dzieci, a zwłaszcza poglądów i przekonań zmierzających do poszanowania każdej formy życia.

Jan Łuczak

Copyright © Nad Sołą i Koszarawą.
Wszystkie prawa zastrzeżone.