Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Witamy ponownie na stronie dwutygodnika

„Nad Sołą i Koszarawą”

     W dotychczasowej wersji strony NSiK zaszły pewne zmiany, polegające na tym , że aktualnie są jej 2 wersje. Wersja pierwsza obejmuje numery
do  387 pod linkiem „Stara wersja strony ” w zakładce numery archiwalne.
    Bieżący numer archiwizowany będzie dostępny po 2 tygodniach od ukazania się.

Szanowni Czytelnicy!

Prezentujemy nową wersje strony internetowej dwutygodnika „Nad Sołą i Koszarawą” od numeru xx z dnia xx-xx-xxxx. Bieżąca wersja strony internetowej rozpoczyna się od numeru 380 z dnia 1.07.2013 r.

Obecna wersja tym się różni od poprzedniej, że każdy numer gazety prezentowany jest w całości od strony 1-24 w formacie PDF. W poprzedniej wersji na stronie internetowej znajdowały się artykuły wybrane z danego numeru.

Dwutygodnik zaczął się ukazywać w dniu 15 września 1998 i wydawany jest regularnie 2 razy w miesiącu do dnia dzisiejszego. W międzyczasie odbyły się obchody jubileuszu 10-lecia gazety w roku 2008, kiedy to gazeta odznaczona została odznaką „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”. Na 15-to lecie obchodzony był jubileusz, ale w nieco skromniejszym wydaniu. Kolejny jubileusz planowany jest na 20-to lecie istnienia dwutygodnika i obchodzony będzie we wrześniu 2018 roku. Na rok ten przypadają równocześnie 2 wielkie jubileusze, a mianowicie jubileusz 750-lecia Miasta Żywca i 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Wszystkie te jubileusze znajdą odzwierciedlenie w naszym piśmie i byłoby nam miło, gdyby odbyło się to z udziałem naszych czytelników.

W ostatnim 30-leciu, już w dobie tzw. transformacji ustrojowej ukazywało się sporo gazet lokalnych traktujących o wydarzeniach z terenu powiatu żywieckiego. Większość z nich przestała wychodzić po mniejszym lub większym czasie ukazywania się. Na rynku utrzymały się do dnia dzisiejszego 2 z nich, a mianowicie Gazeta Żywiecka, starsza o 10 lat i nasza gazeta jako dwutygodnik Nad Sołą i Koszarawą. Nasza gazeta cechuje się tym, że w całości redagowana jest i wydawana siłami społecznymi. Redaktorzy naszej gazety są w większości amatorami realizującymi w ten sposób swoje pasje życiowe. Gazeta jest kolorowa, 24 stronicowa, informująca czytelników o najważniejszych wydarzeniach społecznych, kulturalnych i politycznych naszego regionu żywieckiego.