Nad Sołą i Koszarawą - nr 17 (96) - rok  V - 1 wrzesień  2002

 poprzedni artykuł   |spis treści|   |archiwum|   |strona główna|   |następny artykuł|


 

Japończycy w Żywcu.

   W Starostwie Powiatowym w Żywcu odbyło się spotkanie z członkiem Zarządu SUMITOMO Panem Hiroshi Sotome.
   Koncern - SUMITOMO - to jeden z najpotężniejszych koncernów japońskich specjalizujących się w produkcji m.in. statków i sprzętu gospodarczego. Obecnie w Polsce koncern ten ma dwa zakłady: w Lesznie i Rawiczu. Łącznie Koncern zatrudnia około 3000 osób z tego około 600 jest zatrudnionych w zakładzie w Żywcu.
   Spotkanie prowadzone przez starostę żywieckiego Andrzeja Zielińskiego było okazją do zapoznania się dalszymi planami inwestycyjnymi koncernu SUMITOMO zwłaszcza na terenie Żywca.
   Władze samorządowe otrzymały zapewnienie, iż do końca marca 2003 r. na terenie zakładów Śrubiarnia powstanie nowy zakład produkujący wiązki elektryczne do samochodów oraz ciągników. Łącznie docelowo w zakładzie tym znajdzie zatrudnienie ok. 200 osób. Stanowić to będzie ważny wkład w poprawę sytuacji na rynku pracy Żywiecczyzny przy obecnej liczbie bezrobotnych szacowanej na 8878 osób. Z grupy tej większość stanowią kobiety oraz osoby z przedziału wiekowego 18-24 lata (ok. 2.800 osób).
  Prezes koncernu zapewnił starostę żywieckiego, że już w październiku bieżącego roku nowy zakład powstanie w Żywcu.
   Równocześnie starosta żywiecki zapewnił o pełnym poparciu dla planowanych inwestycji oraz w miarę posiadanych kompetencji udzielenie wsparcia organizacyjnego.

RPS

do góry


Copyright © Nad Sołą i Koszarawą. Wszystkie prawa zastrzeżone.