Nad Sołą i Koszarawą - nr 1 (32) - rok III - 1 stycznia 1999

 |spis treści|   |archiwum|   |strona główna|   |następny artykuł|


 

Rok 2000

   Mylą się ci, którzy w dniu 1 stycznia 2000 roku chcą witać trzecie tysiąclecie. Drugie tysiąclecie i wiek XX skończą się z dniem 31 grudnia 2000 roku. Na witanie zatem nowego tysiąclecia i nowego XXI wieku mamy jeszcze cały rok. Jest zatem sporo czasu na rozmyślania nad przemijaniem i upływającym czasem, a także nad podsumowaniem dorobku, a także niepowodzeń w odchodzącym tysiącleciu i stuleciu. Nie mówię o dwóch tysiącleciach, bowiem pierwsze tysiąclecie w sensie historycznym, nas mieszkańców dorzecza Odry i Wisły dotyczy tylko w niewielkim stopniu.
   Wszelkie zresztą lecia i jubileusze są rzeczą umowną i związane są ze sposobem liczenia lat, a sposobów tych tzw. er było i jest obecnie wiele. My Europejczycy obracamy się w kręgu cywilizacji śródziemnomorskiej, a od około 2000 lat w kręgu kultury chrześcijańskiej, która mierzenie czasu opiera na dacie urodzenia Chrystusa. Era chrześcijańska ( nasza era) zwana jest także Erą Dionizyjską, od jej twórcy Dionizjusza Exiguusa ( VI wiek), który ustalił datę narodzenia Chrystusa na 25 XII 753 od założenia Rzymu. Późniejsze badania wykazały, że pomylił się, wyznaczając datę prawdopodobnie o 6 lat późniejszą. Ale miejmy nadzieję, że pomyłki tej nikt już nie będzie korygował, choćby ze względu na komputery, które tyle kłopotu sprawiły licznym instytucjom ze względu na rok 2000. 
   Starożytni Grecy liczyli czas według olimpiad. Igrzyska olimpijskie w starożytnej Grecji odbywały się co 4 lata, a poszczególne olimpiady były numerowane. Pierwsza olimpiada starożytna odbyła się na początku lipca 776 roku p.n.e. 
   Starożytni Rzymianie liczyli czas od założenia Rzymu (ab Urbe condita, a.U.c.), którego datę ustalono na 21 IV 753 rok p.n.e.
   Żydzi od XI wieku mierzą czas od rzekomego stworzenia świata, które miało mieć miejsce 7 X 3761 p.n.e. czyli jeżeli dodamy do tego 1999 to powinni oni mieć dziś rok 5760.
   Arabowie, którzy w ciągu VII i VIII wieku dokonali wielkich podbojów narzucili w podbitych krajach tzw. erę mahometańską, według której czas mierzy się od ucieczki Mahometa z Mekki do Medyny (hidżra), co miało miejsce 16 VII 622. Czyli, jeżeli od roku 1999 odejmiemy 622, to mają oni obecnie rok 1377. 
   Nasz kraj - Polska niedawno obchodziła jubileusz milenijny. Niedawno zatem wkroczyliśmy dopiero w drugie tysiąclecie. 
   Żywiec - miasto u zbiegu Soły i Koszarawy, a wraz z nim cała Żywiecczyzna, w roku 1968 obchodził jubileusz 700 lecia, a w 1993 mały jubileusz 725 lecia. Jest to też data umowna, raczej hipotetyczna. 
I dla nas mieszkających tu na ziemi żywieckiej rok 2000. będzie okazją do podsumowania dorobku w ostatnim stuleciu i w minionym 700 leciu. 

H. Woźniak

do góry


Copyright © Nad Sołą i Koszarawą. Wszystkie prawa zastrzeżone.