Nad Sołą i Koszarawą - nr 16 (239) - 15 Sierpień  2008

  |poprzedni  artykuł|    |spis treści|   |archiwum|   |strona główna|  |następny  artykuł|  

 

Most na miarę XXI wieku

24 lipca w Sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego w Żywcu (Rynek 2) odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej. Przedstawiona została wizualizacja nowego mostu na Sole wraz z koncepcją rozwiązania komunikacyjnego.

Inwestycja ta jest jedną z najważniejszych potrzeb mieszkańców miasta Żywca. Nowy most został zaprojektowany w miejscu istniejącego, starego mostu na Sole. Jest nowoczesną konstrukcją stalowo-betonową zespoloną z nachylonych do siebie dźwigarów łukowych. Jezdnia drogowa o szerokości 7.30 m wraz z obustronnymi chodnikami dla pieszych o szerokości 2,25 m każdy, znajdują się na pomoście betonowym, podwieszonym linami stalowymi do dźwigarów. Ten rodzaj konstrukcji nośnej mostu nazywany jest dźwigarem siatkowym Langera. Dzięki zastosowaniu w dźwigarach rur stalowych wypełnionych betonem, całości konstrukcji nadano smukły, wtopiony w otoczenie wygląd.

Most przekracza bezkolizyjnie jednym przęsłem o rozpiętości 110 m Sołę oraz drogę wojewódzką 945 w jej nowym przebiegu wzdłuż rzeki. W projekcie przewidziano udostępnienie obustronnych bulwarów Soły dla celów rekreacyjnych.

Na odcinku od ronda u zbiegu Alei Wolności i ulicy Brackiej (rejon II przeprawy mostowej) do skrzyżowania Alei Piłsudskiego z ulicą Kopernika zaprojektowano nowy przebieg drogi wojewódzkiej Nr 945. Pojazdy poruszające się drogą DW 945 z kierunku Bielsko-Biała do Korbielowa, po pokonaniu II przeprawy mostowej, zostaną skierowane na Aleję Jana Pawła II. Droga ta w rejonie I przeprawy mostowej zostanie zmodernizowana i połączona poprzez projektowane skrzyżowanie o ruchu okrężnym z ulicą Handlową. Dalej, pojazdy jadące w kierunku Korbielowa, poruszać się będą ulicami Witosa i Kopernika, aż do włączenia w istniejący przebieg DW 945 na skrzyżowaniu ul. Kopernika z Al. Piłsudskiego. Całość inwestycji zasadniczo usprawni komunikację, nie ingerując równocześnie w istniejącą infrastrukturę miasta oraz żywiecki krajobraz.

Tomasz Terteka

 

 

do góry


Copyright © Nad Sołą i Koszarawą. Wszystkie prawa zastrzeżone.